انواع مدارک فنی و حرفه ای

 

انواع مدارک فنی و حرفه ای

اعتبار مدارک فنی حرفه ای شبیه به هم نبوده و از هر کدام می توان استفاده متفاوتی نمود . مدارک فنی و حرفه ای به سه دسته مدارک رسمی با اعتبار بین المللی ، مدارک مورد تایید سازمان فنی حرفه ای و مدارک گذر مهارتی تقسیم می شوند که در ادامه به توضیح آن ها می پردازیم .

مدارک رسمی فنی و حرفه ای :

مدرک رسمی سازمان فنی و حرفه ای به علت دارا بودن کد ملی آموزش شغلی علاوه بر ایران در کشورهای دیگر نیز اعتبار دارد . مهارت آموز برای دریافت این مدرک باید دوره های آموزشی خود را به اتمام رسانده و سپس در آزمون های هماهنگ فنی و حرفه ای که به دو صورت کتبی و عملی برگزار می شود ، موفق به کسب نمره قبولی گردد .

مدارک مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای :

به مدارکی که از سوی مراکز آموزشی آزاد و یا آموزشگاه های خصوصی صادر شده و مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای کشور است ، مدارک مورد تایید فنی می گویند .

این مدارک توسط موسسات آموزش آزاد صادر می شوند و طبق تفاهم نامه ای که با سازمان فنی و حرفه ای دارند این مدارک مورد تایید سازمان قرار می گیرد.
در این مدارک آرم ، نام و امضای مدیر موسسه آموزش آزاد هم در کنار آرم  سازمان فنی و حرفه ای بر روی مدارک درج می شود

این مدارک چون مستقیما از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر نشده اند فاقد مزایای مدرک رسمی بوده و دارای اعتبار بین المللی برای استفاده در سایر کشور ها نیز نمی باشد .

مدارک گذر مهارتی فنی و حرفه ای :

همانطور که از اسم این مدرک مشخص است ، از این گواهی می توان برای گذر از یک مرحله آموزشی استفاده نمود . به عنوان مثال متقاضیانی که قصد برگزاری کارگاه و یا سمینار های چند ساعته را دارند می توانند این مدرک را به صورت رایگان از محل آموزشگاه خود دریافت نموده و فعالیت خود را آغاز نمایند .

آخرین تغییر: جمعه، 30 مهر 1400، 2:50 صبح